Salihler, Çamlıca ve Kuşçayırı Çevresinde Yeralan Metamorfik Birimlerin Jeolojisi ve Petrografisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: Fırat Şengün

Supervisor: Ayten Çalık