Çanakkale ilindeki mobilya sektöründe çalışan personelin iş güvenliği kültürü algısının incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: DİLEK DEMİR

Consultant: Fatma Baycan Koyuncu