Genelleştirilmiş lineer karma modellerde klasik ve Bayesçi yaklaşımların karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Matematik, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: EMRE KOCABALKAN

Supervisor: Burcu Mestav