Lise Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımı Tercihlerinde Metabilişsel Farkındalık ile Epistemik Merak Düzeylerinin Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2020

Student: Tuğçe Yazıcı

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): OSMAN YILMAZ KARTAL