“Resim Sanatında “Anı” Olgusu Üzerine bir Araştırma ve Uygulama”


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Student: Güliz BAYDEMİR

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): CANAN ATALAY AKTUĞ