Petrol fiyatlarındaki değişikliğin Türkiye imalat sanayi ve istihdamı üzerindeki etkileri Effects of changes in oil prices over the Turkish manufacturing industry and its employment


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Hasan Azazi

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ÖZGÜR TOPKAYA