Kurumsal Yönetişim İlkeleri Uygulamalarının Finansal Bilgi Manipülasyonu Üzerindeki Etkisi ve İMKB Şirketleri Üzerinde Sektörel Uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Seda Yavuzaslan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HALİS KALMIŞ