İslam Hukukunda Hayvanların Verdiği Zararların Hukukî Mes’uliyeti ve Tazmini


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Ramazan Davşan

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): MEHMET ALİ YARGI