Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Tekirdağ İli Örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Adnan ÇAYLAK

Supervisor: Gülşah Şahin