Hüseyin Cahit Yalçın'ın Hayal içinde Romanında Söz Varlığı / The Vocabulary in The Novel Hayal içinde by Hüseyin Cahit Yalçın


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Murat Hasanoğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MUSTAFA LEVENT YENER