Yeşil ekonominin sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkisi: BRIC -T ülkeleri için panel veri analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: FUAT KIPIRTI

Consultant: Cüneyt Kılıç