"Türk Masallarındaki Karakterlerin İncelenmesi ve Seramik Heykel Uygulamaları”


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Student: Melike CANAKAY

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): CANAN ATALAY AKTUĞ