PARAGAT İLE LEVREK (Dicentrarchuslabrax, LINNAEUS 1758) AVCILIĞINDA CANLI YEMİN FARKLI İĞNELERDE AV VERİMİ ve AV KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Ömer Serhat Uysal

Supervisor: Alkan Öztekin

Abstract:

 

Bu çalışma Mart 2020- Nisan 2021 yılları arasında Çanakkale kıyılarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan paragat takımlarında 3/0, 4/0 ve 5/0 uzun sapdüz iğneler kullanılmıştır. Avcılık esnasında karşılaşılan problemler ve kullanılan yemler (kum balığı, izmarit ve kefal) ile iğne çeşitleri ( 3/0, 4/0, 5/0) belirlenmeye çalışılmıştır. Yakalanan balıkların miktarları ve büyüklükleri ile iğne büyülükleri arasındaki bağ tespit edilerek, hedef dışı av ve birim çabadaki av miktarları belirlenmiştir. Çalışma da 43 operasyon yapılarak 1491 iğne denize serilmiştir. Köstek kalınlığı olarak 0.50 mm misina ve ana beden kalınlığı olarak 0.70 mm misina kullanılmıştır. Köstek boyu 2m ve köstekler arası mesafe 6m olarak bağlanmıştır. Paragat takımları, gün batımında kurulmuş ve sabahın ilk saatlerinde toplanmıştır. Yem olarak ise; iğnelere canlı kumbalığı, izmarit, kefal takılmıştır. Hedef tür olan levrek 263 adet (%83.7) olarak en fazla yakalanan türdür. Hedef dışı tür olarak 42 adet (%13.3) mığrı balığı, en fazla yakalanan hedef dışı tür olmuştur. Kullanılan iğne numaralarına göre ise, 3/0 iğne ile toplam 149 balık yakalanırken, 4/0 iğne ile 91 adet balık ve 5/0 iğne ile 74 adet balık olmak üzere toplamda 314 adet birey yakalanmıştır. 3/0 iğnenin hedef dışı tür sayısı en fazla iken 5/0 iğnenin hedef dışı tür sayısı en düşük seviyede olduğu görülmüştür. Çanakkale Boğazı için canlı yem ile levrek paragatı avcılığında türün devamlılığı için 3/0 numaralı iğneden daha küçük iğne kullanılmaması önerilmektedir. Canlı yem olarak ise bölge de temini oldukça zor olan kumbalığı yerine alternatif olarak canlı izmarit ve kefal kullanılması önerilmektedir.