İslam Hukukuna göre Uluslararası Antlaşmaların Bağlayıcılığı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Ahmet KAVUT

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TEVHİT AYENGİN