Türkçe Öğretmenlerinin Şiir Türünden Yararlanma Biçim ve Düzeyleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: Suna Gürbüz

Supervisor: Hulusi Geçgel