Ailelerin, okul öncesi dönemdeki çocuklarının okuryazarlık becerilerini desteklemek için kullandıkları okuryazarlık uygulamalarının incelenmesi: Tekirdağ ili örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Ceylan Özbek Ayaz

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): HAVİSE GÜLEÇ