Bulanık Nesneye Yönelik İlişkisel Veri Tabanları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2001

Student: Ali Kemal ÖKMEN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MEHMET ALİ SALAHLI