Fotovoltaik Güneş Gözesi Uygulamaları İçin Cd1-xZnxS İnce Filmlerinin Büyütülmesi ve Karakterizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Türker Yapan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): VİLDAN BİLGİN