Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2003

Student: Şafak Önem

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HALİS KALMIŞ