Türkiye’de Özel Sektör Yöneticilerinin Profili ve Türkiyenin Avrupa Birliği Adaylık Sürecine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2002

Student: Serkan Özçelik

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HALİS KALMIŞ