Faktöriyel Denemelerde Normallik ve Varyansların Homojenliği Önşartlarının Yerine gelmediği Durumlarda farklı Yaklaşımlar İçin 1.Tip Hata ve testin Gücü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Soner Yğit

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): MEHMET MENDEŞ