Faktöriyel Denemelerde Normallik ve Varyansların Homojenliği Önşartlarının Yerine gelmediği Durumlarda farklı Yaklaşımlar İçin 1.Tip Hata ve testin Gücü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Soner Yğit

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MEHMET MENDEŞ