Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Durumları ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Onur Gürbüz

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ÖZDEN ŞAHİN İZMİRLİ