"Fıkh'ul Ekalliyat Açısından Batı Trakya Müslüman-Türk Azınlığının İnsani ve Ekonomik İlişkileri"


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Student: Mouchammed Fatich NTELI

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TEVHİT AYENGİN