Tıbbi Hatalar ile Örgütsel Güven İlişkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Necla Erduğan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): FEHMİ VOLKAN AKYÖN