İslam Hukukuna Göre Hayvan Hakları İhlalleri ve Cezası


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Student: Latif TAŞKIN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TEVHİT AYENGİN