İBN RÜŞD'ÜN Bİ'DAYETÜ'L-MÜCTEHİD ADLI ESERİNDE EBÛ YÛSUF, İMÂM MUHAMMED VE İMÂM ZÜFER'E NİSPET EDİLEN GÖRÜŞLER VE BUNLARIN HANEFİ MEZHEBİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: SALİH GÜNER

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TEVHİT AYENGİN