Sınıf öğretmenlerinin öğrenilmiş güçlülük düzeyleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Aydin University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Educatıonal Scıences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: EBRU DOGAN

Consultant: Şerife Gonca Zeren