Hac İbadeti İle İlgili Çağdaş Sorunların Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Student: Murat OKUYAR

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TEVHİT AYENGİN