Sosyo-Politik Açıdan Millet Dergisi’nde Tarih Algısı(1946-1950)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Student: Sadık Yaşar

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): MURAT KARATAŞ