Programlama öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının akademik başarı, bilişsel yük ve davranış değişikliği açısından incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Fatma UCA

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MUZAFFER ÖZDEMİR