FIKHÎ KAİDELER IŞIĞINDA HAFİFLETİCİ İSTİSNAÎ HALLER VE HÜKÜMLERİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2011

Student: RAHMAN JADDAO

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TEVHİT AYENGİN