Sonuçları İtibariyle Davranışların Şer'i Akitlere Etkisi (Alışveriş ve Nikah Akitleri)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Student: Ibrahima FOFANA

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TEVHİT AYENGİN