Kullanılmış Co-Mo-/Al2O3 katalizörünün kompleksleştirici EDTA varlığında çözünme şartlarının ve kinetiğinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bartin University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ORHON ALPASLAN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ali Yaraş

Co-Consultant: Hasan Arslanoğlu