Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve çevre: Türkiye için kirlilik sığınağı hipotezi testi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: SEVCAN BİLGEN KARAKURT

Consultant: Cüneyt Kılıç