Liderlik Tarzı ile Yetenek Yönetimi Arasındaki İlişkinin Analizi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Büşra Postacı

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): DİLEK DÖNMEZ POLAT