Savunma harcamalarının teknolojik gelişme üzerindeki etkisi: Seçilmiş farklı ülke grupları için panel veri analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: İLKER KAYA

Consultant: Cüneyt Kılıç