İSLAM AİLE HUKUKU AÇISINDAN İHTİLÂFLARIN ÇÖZÜMÜNDE TAHKİM YÖNTEMİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2005

Student: AYŞE GÜRDAL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TEVHİT AYENGİN