Fıkıh Usulü Açısından Tarihsellik Tartışmaları


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Student: Ahmet Musa ÜSTÜNBAŞ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TEVHİT AYENGİN