Bazı Korelasyon Katsayılarının 1.Tip Hata ve Testin Gücü bakımından Karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Elif Tuğran

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MEHMET MENDEŞ