Bazı Korelasyon Katsayılarının 1.Tip Hata ve Testin Gücü bakımından Karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Elif Tuğran

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): MEHMET MENDEŞ