"Kıraat Geleneğinde Muhalif Hareketler :İbn Şenebüz ve İbn Miksem Örneği"


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Student: Yasemin YANKAÇ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TEVHİT AYENGİN