Kurumsal iktisat çerçevesinde yoksulluğun iktisadi analizi: Türkiye üzerine ampirik bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: İDRİS YAĞMUR

Consultant: Cüneyt Kılıç