Türkiye'deki Perakende Sektörü Karlılığının Finansal Analizi: Ampirik Bir Çalışma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Buket SAĞIROĞLU

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HALİS KALMIŞ