Algoritma Öğretiminde Sanal Gerçeklik Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Öğrenme Stilleri Bağlamında İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Dilek DEMİR

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MUZAFFER ÖZDEMİR