"İzovektör Aksiyal Vektör Oktet-Decuplet Geçiş Yapı Faktörlerinin Hesaplanması",


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Ulaş ÖZDEM

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): AYŞE KÜÇÜKARSLAN