İSLAM HUKUKU VE TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE GAYR-İ SAHİH EVLİLİKTE NESEBİN BELİRLENMESİ, REDDİ VE DOĞURDUĞU SONUÇLAR


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: SÜMYYE KAYAR

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TEVHİT AYENGİN