Döviz kurundaki volatilitenin tüketici kredi faiz oranlarına etkisi: Türkiye örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: BURCU BEKTAŞ

Consultant: Cüneyt Kılıç