A3B3C26 Ferroelektrik Yarıiletkenlerinde Faz Geçişlerin Belirlenmesi İçin Yeni Bir Optiksel Yöntem Geliştirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Şerife Tuğba Yıldırım

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): EMİN YAKAR