KÜLTÜREL PEYZAJ DEĞERLERİNİN KENTSEL TASARIMDA KULLANIMI: LAPSEKİ (ÇANAKKALE) İLÇESİ ÖRNEĞİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Emre Öztürk

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): FÜSUN ERDURAN NEMUTLU