Davranışsal Ekonomi Yaklaşımlarının, Turizmde Ürün Satın Alma Davranışları Açısından İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Merve Aycan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): EKREM TUFAN