Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of kefir on ischemia-reperfusion injury

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, vol.19, no.5, pp.887-896, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Deneysel olarak iskemi reperfüzyon modeli oluşturulmuşsıçanlarda kefirin böbrek ve akciğer fonksiyonlarına etkileri

13. Uluslararası Katılımlı Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, pp.68

Epikardiyal yağ dokusu Koroner baypas cerrahisi sonrasıatriyal fibrilasyon belirteci

13. Uluslararası Katılımlı Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, pp.94

Koroner baypas sonrası erken dönem mortalite belirteci NLR

13. Uluslararası Katılımlı Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, pp.93

Akut parapleji tablosu ile başvuran terminal aortanın eyer embolisi mortal seyirli iki olgunun sunumu

16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 October 2013

Primary Aneurysm of the Greater Saphenous Vein

14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery, 8th Asian Venous Forum, 7th Congress of Turkish Society for Phlebology, İstanbul, Turkey, 26 - 29 October 2013, vol.2013, pp.274